Kjøpe aksjer

Her kan du melde din interesse for å kjøpe aksjer i Bøndernes hus. Selskapets vedtekter stiller krav om tilknytning til landbruksnæringen for å bli godkjent som aksjonær. Før du fyller ut skjemaet må du lese igjennom retningslinjene for kjøp og salg av aksjer.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Må fylles ut
Fornavn *
Etternavn *
E-post *
Telefon
Mobil
Aksjonær Kryss av om du allerede eier aksjer i Bøndernes Hus
Antall aksjer Fyll ut dersom du vet hvor mange aksjer du vil kjøpe
Bonde/Gårdbruker
Annen tilknytning til landbruksnæringen
Hvilken Fyll ut dersom du krysset av for "Annen Tilknytning Til Landbruksnæringen" over
Jeg har lest og forstått informasjon med retningslinjer for kjøp og salg av aksjer *

Retningslinjer

mad4media user interface design