Arbeidet med å rydde opp i selskapet ukjente aksjonærer er avsluttet, og styrets tidsbestemte fullmakt til kjøp av egne aksjer utløpt den 01.12.2012.

Styret i AS Bøndernes Hus har nå tilrettelagt for enklere salg og kjøp av aksjer i selskapet. En grunnleggende forutsetning for kjøp av aksjer i selskapet, er at aksjekjøpere må tilfredsstille vedtektenes bestemmelser om at:

Aksjeeiere skal være bønder eller ha en tilknytning til landbruksnæringen som styret godkjenner.

Aksjonærer som ønsker å selge aksjer skal via selskapet får mulighet til å publisere salgs- og kjøpsinteresse på selskapets hjemmeside. Selskapet vil til enhver tid holde oversikt over godkjente aksjetransaksjoner, slik at informasjon om omsetning og priser gjøres tilgjengelig for aksjonærene. Nevnte informasjon vil sannsynligvis danne grunnlag for selgers forventning i forhold til minimumspris. Når selskapet har publisert salgsinteresse, blir inngåelse av avtale og håndtering av kjøpesum et forhold mellom selger og kjøper. Med henvisning til selskapets vedtekter, skal aksjeeier være bønder eller ha tilknytning til landbruksnæringen som styret godkjenner. Alle aksjekjøp må derfor fremlegges for styregodkjenning før aksjeeier kan godkjennes som aksjonær i selskapet.

Det gjøres oppmerksom på at det er ingen automatikk i at de har lagt ut annonse for kjøp av aksjer blir godkjent som aksjonær i selskapet, selv om de eier aksjer i selskapet fra før. Styret legger til grunn at hjemmelshaver av gårdsbruk som er konsesjonspliktig kan godkjennes som aksjonær. Personer og foretak som får produksjonstilskudd i jordbruket, ref. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, og som kan dokumentere dette for siste inntektsår, vil normalt kunne bli godkjent som aksjonær. For øvrig må landbrukstilknytning sannsynliggjøres og dokumenteres særskilt, da dette uansett gjenstand for styrebehandling.

Styret gjør videre oppmerksom på at selskapet må sette noen ytterligere forutsetninger for å begrense administrasjonskostnadene forbundet med formidling av salgsinteresser og styregodkjenning av aksjeoverdragelser:

  • Registrering av interesse for kjøp av aksjer må gjøres via selskapets hjemmeside eller for de som ikke har tilgang til internett ved å kontakte forretningsfører.
  • Opplysninger om siste periodes transaksjoner og priser legges ut på selskapets hjemmeside. Opplysninger baseres da på de overdragelser som er styregodkjent.
  • Publisering av kjøp- og salgsinteresser vil kun bli formidlet via selskapets hjemmeside.
  • Styregodkjenning av aksjeoverdragelser vil bli håndtert i forbindelse med ordinære styremøter i selskapet. Styremøter avholdes normalt minimum pr. kvartal.

De som ikke ønsket å benytte selskapets tilbud til formidling av salg- og kjøpsinteresser, står selvfølgelig fritt til å håndtere dette på egen hånd. Krav til styrets godkjenning av aksjekjøper gjelder uansett.

Styret i AS Bøndernes Hus