Se annonser for de som ønsker å kjøpe/selge aksjer.

Ønsker du å sette inn en annonse?

 

Veiledning for overdragelse av aksjer i AS Bøndernes Hus

I henhold til selskapets vedtekter oppstilles i § 2 følgende krav til erverver av aksjer i AS Bøndernes Hus(selskapet):

  • Aksjeeiere skal være bønder eller ha tilknytning til landbruksnæringen som styret godkjenner.
    Aksjene kan ikke pantsettes, omsettes eller overdras uten samtykke fra selskapets styre.
  • Styrets beslutning om samtykkenektelse, kan av aksjeeier forelegges generalforsamling til overprøvelse.

Både ved overdragelser ved salg og ved overdragelser ved arv, skal skriftlig og dokumentert søknad forelegges selskapet for godkjennelse av styret.

 

Salg av aksjer:
Ved salg av aksjer er det utarbeidet et søknadsskjema (Søknadsskjema salg) som ønskes benyttet. Krav til minimumsopplysinger fremgår av skjema. Det er viktig at det fremgår tydelig av søknaden hvor mange aksjer det gjelder, samt personalia til tidligere og nåværende eier. Som vedlegg til søknadsskjema fremlegges:

  • Kopi av inngått kjøpeavtale mellom partene, dette fordi selskapet er pålagt å sikre likningsmyndighetene kontrollmulighet.
  • Skriftlig redegjørelse for kjøpers tilknytning til landbruksnæringen.