I henhold til selskapets vedtekter oppstilles i § 2 følgende krav til erverver av aksjer i AS Bøndernes Hus(selskapet):

  • Aksjeeiere skal være bønder eller ha tilknytning til landbruksnæringen som styret godkjenner.
    Aksjene kan ikke pantsettes, omsettes eller overdras uten samtykke fra selskapets styre.
  • Styrets beslutning om samtykkenektelse, kan av aksjeeier forelegges generalforsamling til overprøvelse.

Både ved overdragelser ved salg og ved overdragelser ved arv, skal skriftlig og dokumentert søknad forelegges selskapet for godkjennelse av styret.

 

Overføring ved arv:

Ved overføring av aksjer ved arv er det utarbeidet et søknadsskjema (Søknadsskjema arv) som ønskes benyttet. Krav til minimumsopplysinger fremgår av skjema. Som dokumentasjon på overdragelse ved arv skal fremlegges:

  • Dokumentasjon på at gjenlevende har overtatt boet ved uskifte eller kopi av skifteattest for den avdøde aksjonær eller skriftlig bekreftelse fra folkeregisteret på at aksjonæren er død og hvem som er arvinger etter vedkommende.
  • I de tilfeller det er flere arvinger til avdøde aksjonær, skal det fremlegges skriftlig erklæring fra medarvinger på at aksjen legges ut på arveloddet til navngitt arving. Ved bruk av søknadsskjema arv, kan dette bekreftes ved signaturer på søknadsskjema.
  • Orientering om kjøpers tilknytting til landbruksnæringen.

 

Søknadsskjema med tilhørende dokumentasjon sendes til:
AS Bøndernes Hus
C/O Newsec Basale AS
Postboks 5666 Torgarden
7484 Trondheim