Selskapet AS Bøndernes Hus er eier av sentrale eiendommer i Trondheim, der Kongensgt. 30 med Prinsen Hotell er den mest kjente. Samlet areal utgjør ca. 17.000 m2. I tillegg har selskapet et utbyggingspotensiale på ca. 4-5000 m2 i tilknytning til Prinsenkvartalet.

Selskapet forvaltes av Newsec Basale AS, som også ajourholder aksjeregisteret for selskapet.