Selskapet er eier av eiendom beliggende i kvartalet Kongensgt / Prinsensgate / Holstveita / St.Olavs gt i Trondheim. Eiendomsmassen utgjør ca. 17.000 kvm brutto, og er i all hovedsak utleid til næringsvirksomhet.

Selskapet har til formål å skaffe bønder og landbruksinstitusjoner hensiktsmessige og rimelige lokaler, og deler av lokalene er utleid i samsvar med det vedtektsbestemte formål.