Selskapet AS Bøndernes Hus ble stiftet 4. mars 1916. Helt fra stiftelsen av selskapets i 1916 har det vært vedtektsfestet at aksjeeiere skal ha landbrukstilknytning og at det skal være stemmerettsbegrensninger for å hindre at enkeltstående aksjonærer får for stor innflytelse.

AS Bøndernes Hus har totalt 3.828 aksjer fordelt på litt over 1.800 aksjonærer.

Selskapet AS Bøndernes Hus er eier av sentrale eiendommer i Trondheim, der Kongensgt. 30 med Prinsen Hotell er den mest kjente. Samlet areal utgjør ca. 17.000 m2.

I tillegg har selskapet et utbyggingspotensiale på ca. 4-5000 m2 i tilknytning til Prinsenkvartalet.

Selskapet forvaltes av Newsec Basale AS, som også ajourholder aksjeregisteret for selskapet.