Velkommen til Bøndernes Hus

Selskapet AS Bøndernes Hus er eier av sentrale eiendommer i Trondheim, der Kongensgt. 30 med Prinsen Hotell er den mest kjente.

Samlet areal utgjør ca. 17.000 m2. I tillegg har selskapet et utbyggingspotensiale på ca. 4-5000 m2 i tilknytning til Prinsenkvartalet.

Selskapet forvaltes av Newsec Basale AS, som også ajourholder aksjeregisteret for selskapet.

 

Aksjonærinformasjon

Selskapet AS Bøndernes Hus ble stiftet 4. mars 1916. Helt fra stiftelsen av selskapets i 1916 har det vært vedtektsfestet at aksjeeiere skal ha landbrukstilknytning og at det skal være stemmerettsbegrensninger for å hindre at enkeltstående aksjonærer får for stor innflytelse. AS Bøndernes Hus har totalt 3.828 aksjer fordelt på 1.851 aksjonærer.

Selskapet AS Bøndernes Hus er eier av sentrale eiendommer i Trondheim, der Kongensgt. 30 med Prinsen Hotell er den mest kjente. Samlet areal utgjør ca. 17.000 m2. I tillegg har selskapet et utbyggingspotensiale på ca. 4-5000 m2 i tilknytning til Prinsenkvartalet. Selskapet forvaltes av Newsec Basale AS, som også ajourholder aksjeregisteret for selskapet.

 

Ønsker du å sette inn en annonse for kjøp/salg av aksjer i AS bøndernes Hus, logg inn eller Registrer konto.

Når du er logget inn velger du "Ny annonse" under brukermenyen.

Annonsen kan endres når du måtte ønske det.

 

NB! Husk å sette inn kontaktinformasjon.

Se annonser for de som ønsker å kjøpe/selge aksjer.

Ønsker du å sette inn en annonse?

 

Veiledning for overdragelse av aksjer i AS Bøndernes Hus

I henhold til selskapets vedtekter oppstilles i § 2 følgende krav til erverver av aksjer i AS Bøndernes Hus(selskapet):

  • Aksjeeiere skal være bønder eller ha tilknytning til landbruksnæringen som styret godkjenner.
    Aksjene kan ikke pantsettes, omsettes eller overdras uten samtykke fra selskapets styre.
  • Styrets beslutning om samtykkenektelse, kan av aksjeeier forelegges generalforsamling til overprøvelse.

Både ved overdragelser ved salg og ved overdragelser ved arv, skal skriftlig og dokumentert søknad forelegges selskapet for godkjennelse av styret.

 

Salg av aksjer:
Ved salg av aksjer er det utarbeidet et søknadsskjema (Søknadsskjema salg) som ønskes benyttet. Krav til minimumsopplysinger fremgår av skjema. Det er viktig at det fremgår tydelig av søknaden hvor mange aksjer det gjelder, samt personalia til tidligere og nåværende eier. Som vedlegg til søknadsskjema fremlegges:

  • Kopi av inngått kjøpeavtale mellom partene, dette fordi selskapet er pålagt å sikre likningsmyndighetene kontrollmulighet.
  • Skriftlig redegjørelse for kjøpers tilknytning til landbruksnæringen.

Her kommer tekst.